wmk_product_02

Пакет со техники на производство

Подготовка на нашите критични материјали Од
iconЦврста електролиза
iconВакуумско топење за легура
iconВакуумско рафинирање (вакуумска дестилација или сублимација)
iconЗона-Пловечки
iconХидрометалургија
iconЕкстракција на ретка земја, печење, прочистување
iconЕлектричен пренос или размена на јони
iconТермичка редукција и електролиза на стопена сол
iconХидрогенизација или механичко мелење за прав
iconFZ или CZ Монокристален силикон раст
iconCrystal Synthesis VGF, PVD, CVD…
iconРедукција, атомизација и електролиза за нано
iconВакуумска кондензација, Сол гел или метод на микроемулзија за II-VI прав
iconВакуумско синтерување
iconПроцес на металургија на прав

production techniques package
State of the Art  Analytical and Test Instruments

Најсовремени аналитички и тест инструменти

Дифракција на Х-зраци XRDicon
Скенирање на електронски микроскоп SEMicon
Фотолуминација Емисиоен Spectra PLicon
Индуктивно споен спектрометар со атомска емисија на плазма ICP-AESicon
Индуктивно поврзана плазма масовна спектрометрија ICP-MSicon
Масовна спектрометрија на празнење сјај GDMSicon
Ласерски анализатор на големина на честичкиicon
Тестер за отпорност на силиконски нафораicon
Силиконски нафора за површински анализатор за квалитетicon
Силиконски површински детектор за честичкиicon


QR код